Arhiivieeskirja ja määruse „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ kavandatavad muudatused

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu

Maila Kukk käsitleb eelnõude alusel veebiseminaril dokumendihalduse ja arhiivinduse korraldust reguleerivate õigusaktide lähiaja olulisi muudatusi.

Arhiivieeskirja kavandatavatest muudatustest, sealhulgas
  • arhiivivormingute muudatused
  • digitaalset arhiivihaldust ja andmeid puudutavad muudatused.
Muudatused määruses „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“
  • teenuste osutamise kanalid
  • andmehalduse nõuded ja tingimused
  • andmekirjelduse koostamine
  • andmete elukäiguhaldus.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Koolitaja


Maila Kukk
Maila Kukk

Maila Kukk on pikaajalise dokumendi- ja arhiivihalduse alase töökogemusega nii avalikus kui ka erasektoris. Ta on läbi viinud praktilise suunitlusega erialaseid seminare ja sisekoolitusi alates 2006. aastast. Maila Kukk on lõpetanud Tallinna Ülikooli dokumendihalduse eriala magistriõppe, osaleb juhatuse liikmena Eesti Arhivaaride Ühingu töös. Välja andnud raamatu "Praktiline dokumendihaldus" (2016), avaldanud artikleid arhiivitöö teemal Äripäeva ajakirjas "Raamatupidamise praktik".


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!