Andmekaitse mõju juhiabi, dokumendihalduri ja arhivaari tööle

Osalen seminaril

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Dokumendi- ja arhiivihalduse korralduses on oluline arvestada andmekaitse nõuetega. 2018. aasta mais kehtima hakkav isikuandmete kaitse üldmäärus toob kaasa rangemad andmekaitse nõuded, millega peab arvestama igas asutuses ja ettevõttes. Lähiajal tehakse Eesti seadusandluses muudatused: praegu on kooskõlastamisel isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu.

Suur osa muudatustest seisneb andmete säilitustähtaegade sätestamises või piiramises, et isikuandmeid säilitataks ainult nii kaua, kui see on asutusele vajalik seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Üle vaadata tuleb sellega seoses ka isikuandmete ja dokumentide säilitustähtajad. Samuti tuleb reguleerida andmete arhiveerimise kord, sh arhiivile juurdepääsu pidamise kord.

Teemad:

  • andmekaitse dokumendi- ja arhiivihalduses
  • millised muudatused tuleb teha andmete ja dokumentide säilitustähtaegade osas: olulisemad muudatused õigusaktides
  • asutuse arhiveerimiskontseptsiooni koostamisest
  • andmete arhiveerimise korra ja arhiivile juurdepääsu korra koostamisest
  • andmete turvalisest kustutamisest


Koolitaja


Maila Kukk
Maila Kukk

Maila Kukk on pikaajalise dokumendi- ja arhiivihalduse alase töökogemusega nii avalikus kui ka erasektoris. Ta on läbi viinud praktilise suunitlusega erialaseid seminare ja sisekoolitusi alates 2006. aastast. Maila Kukk on lõpetanud Tallinna Ülikooli dokumendihalduse eriala magistriõppe, osaleb juhatuse liikmena Eesti Arhivaaride Ühingu töös. Välja andnud raamatu "Praktiline dokumendihaldus" (2016), avaldanud artikleid arhiivitöö teemal Äripäeva ajakirjas "Raamatupidamise praktik".


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!