Aheltehingute maksustamise keerulisemad probleemid ja näited

Täname huvi eest Addenda 24/7 veebiseminari vastu!

Veebiseminar on salvestatud 29. septembril 2020.

Peale veebiseminarile registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-õppekeskkonda. E-õppekeskkonnas saate seminari vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-õppekeskonnas on seminarid personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil e-õppekeskkonda kasutada Google Chrome või Firefox internetibrauseriga (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Veebiseminari läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on veebiseminari läbimine täies mahus ning arve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebiseminari läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Aheltehingute maksustamine on tekitanud palju arusaamatusi maksuhalduriga ja võib tekitada kohustuse registreerida ennast erinevates välisriikides käibemaksukohustuslaseks. Veebiseminaril käsitletakse juhtumeid, mida tuleks arvestada, kui soetatakse ja võõrandatakse kaupu välisriigi territooriumil või tehakse aheltehinguid. Kolmnurktehingute maksustamine erineb muudest aheltehingutest ja veebiseminaril käsitletakse, mida tuleks siis maksustamisel arvestada. Äärmiselt oluline on aheltehingutega seotud asjaolude tõendamine.

Veebiseminari eesmärk on selgitada aheltehingute maksustamise põhimõtteid.

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

  • saab aru, mida tähendavad aheltehingud
  • teab aheltehingute maksustamise põhimõtteid ja eripära võrreldes kahepoolsete tehingutega
  • saab aru, millisetel asjaoludel võib tekkida kohustus registreerida ennast välisriigis käibemaksukohustuslaseks
  • mõistab käibemaksuseaduses tehtud aheltehinguid puudutavate muudatuste sisu

Tõnis Jakob käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

  • KMS muudatused alates 01.01.2020 aheletehingute maksustamisel
  • kolmnurktehingute ja pikemate aheltehingute maksustamise erinevused
  • millistel asjaoludel tekib kohustus registreerida ennast välismaal käibemaksukohustuslaseks
  • kus tekib käive ja soetus aheltehingute korral
  • aheltehingute tõendamise asjaolud
  • kohtupraktika piiriüleste tehingute asjades


Koolitaja


Tõnis Jakob
Tõnis Jakob

Tõnis Jakob on Marisett juhataja ja juhtiv maksukonsultant ning vandeaudiitor. Tõnis Jakob on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1974. aastal kiitusega ning on töötanud Võru Rajooni TK Rahandusosakonna juhatajana (1975 – 1982), Rahandusministeeriumi Riigitulude Valitsuse juhatajana (1982 – 1990), Maksuameti peadirektori asetäitjana (1990 – 1994), Ernst & Young juhtiva maksukonsultandina ja audiitorina (1994 – 2010) ning KPMG-s juhtiva maksukonsultandina (2010 – 2011) enne OÜ-s Marisett tööle asumist. Tõnis Jakob on osalenud lektorina mitmetel raamatupidamise ja maksustamise teemalistel avalikel koolitustel ja seminaridel ning on olnud ülikoolides maksustamise õppejõud. Ta on vannutatud audiitor alates 1994. aastast ning olnud 1994 – 2008.a. Eesti Audiitorkogu juhatuse liige. Tal on laialdane kogemus nii Eesti siseses kui rahvusvahelises maksunõustamises ja maksude planeerimisel erinevate tehingute osas. Tal on pikaajaline kogemus maksuarvestuse nõustamisel ja maksuauditis.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!