Ehitusfüüsika ja niiskusturvalisus piirdetarindite projekteerimisel

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Tulenevalt hoonete energiatõhususe taseme tõusust, karmistunud nõuetest ja uutest materjalidest on võrreldes klassikalise arhitektuurse ja ehituskonstruktsioonide projekteerimisega suurenenud piirdetarindite roll. Piirdetarindite ehitusfüüsikaline toimuvus ja niiskusturvalisus on ehitusprojektis kohustuslik käsitleda juba alates 16.05.2017, mil hakkas kehtima EVS 932:2017 “Ehitusprojekt” kuid koolituse lektori kogemusele tuginedes esineb just nendel teemadel tänasel projekteerimis- ja ehitusturul enim vajakajäämisi.

Koolitus on salvestatud 2. aprillil 2020.
Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-õppekeskkonda. E-õppekeskkonnas saate koolituse salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-õppekeskonnas on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil e-õppekeskkonda kasutada Google Chrome või Firefox internetibrauseriga (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 8,4 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebikoolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolituse eesmärk on käsitleda läbi ehitusfüüsika piirdetarindite projekteerimist ja ehitamist.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab ja mõistab hoone piirdetarinditele mõjuvaid sise- ja väliskliima koormusi
 • omab baastasemel arusaama peamistest soojus- ja niiskuslevi viisidest
 • oskab nimetada piirdetarinditele esitatavad nõuded
 • suudab projekteerida soojus- ja niiskustehniliselt toimivaid piirdetarindeid ning tõendada tarindi toimivust statsionaarolukorras veeauru difusiooni suhtes nn kastepunkti meetodil (EVS-EN ISO 13788:2012)
 • suudab anda hinnangu projekteeritud piirdetarindite toimivusele, tuvastada riskantseid tarindeid
 • mõistab standardist EVS 932 “Ehitusprojekt” tulenevaid nõudeid ehitusprojekti tarindite osa ehitusfüüsika ja niiskusturvalisuse peatükkidele eel-, põhi-, ja tööprojekti staadiumis ning luua ehitusprojekti vastava osa kontseptsiooni

Simo Ilomets käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • ehitusfüüsikalised koormused
 • niiskus materjalides ja niiskuslevi viisid
 • piirdetarinditele esitatavad nõuded ja kihtide valik
 • näiteid turvalisematest vs riskantsematest lahendustest
 • niiskete/märgade ruumide projekteerimine
 • niiskusturvalisus ehitusprojekti eel-, põhi,- ja tööprojekti staadiumis


Koolitaja


Simo Ilomets
Simo Ilomets

PHD Simo Ilumetsal on volitatud ehitusinseneri tase 8 ja lisaks on ta diplomeeritud energiatõhususe spetsialist (tase 7).
Simo Ilomets oli töötanud paralleelselt õpingutega TTÜ ehitiste projekteerimise instituudis teadurina ning oli siis ehitusfüüsika ja arhitektuuri õppetooli assistent. Õppejõu tööks on ehitusfüüsika harjutustundide läbiviimine statsionaarõppe tudengitele. Simo Ilomets on osalenud suuremahulistes projektides nagu Kredexi toel Eesti elamufondi tehnilise seisundi uurimine, sh piirdetarindite ehitusfüüsikaline toimimine ja energiatõhususe küsimused ning vastavate raportide koostamine. Ta osales ka Rahvusvahelise energiaagentuuri poolt koordineeritavas koostööprogrammis IEA Annex 55.
Doktoriõpinguid alustas Simo Ilomets 2010. aastal. Doktoritöö teemaks sai praegu väga aktuaalne Eesti kortermajade renoveerimisvajaduse ja kasutusea tõenäosuslik hindamine nende füüsikalise toimivuse alusel. Küsimus on aktuaalne ka mujal meid ümbritsevates riikides. Simo Ilomets jätkas kraadiõppe raames õpinguid Tampere Tehnikaülikoolis. 28. juuniks 2017 oli doktoritöö „Eesti raudbetoon-suurpaneelelamute piirdetarindite renoveerimisvajadus ja toimivus“ (Renovation Need and Performance of Envelopes of Concrete Apartment Buildiings in Estonia) kaitsmiseks kaante vahel. Kaitsmine toimus Tallinna Tehnikaülikoolis


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!