Töökeskkonna dokumentatsioon organisatsioonis ja selle digitaliseerimine

Täname huvi eest Addenda 24/7 veebiseminari vastu!

Veebiseminar on salvestatud 27. novembril 2020.

Peale veebiseminarile registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-õppekeskkonda. E-õppekeskkonnas saate seminari vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-õppekeskkonnas on seminarid personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil e-õppekeskkonda kasutada Google Chrome või Firefox internetibrauseriga (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Veebiseminari läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on veebiseminari läbimine täies mahus ning arve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebiseminari läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Kas teie organisatsioonis on kõik vajalikud töötervishoiu ja tööohutusalased dokumendid olemas? Kas need vastavad ka seaduse nõuetele, mis hakkasid kehtima alates 1. jaanuarist 2019?

Tihti võivad organisatsioonis küll kõik dokumendid olemas olla, aga pole õigesti vormistatud või sisu on puudulik. Ootame Teid osalema veebiseminaril, kus tööohutuse- ja töötervishoiu spetsialist Jaanika Jelistratov annab juhiseid, millistele nõuetele peab tööohutus- ja töötervishoiualane dokumentatsioon vastama ja mida dokumentide koostamisel/uuendamisel arvestada. Samuti anname nõu, kuidas dokumentatsiooni digitaliseerida ja töötervishoidu ja tööohutust online keskkonnas kiiremini ja lihtsamalt ära korraldada.

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

 • teab, millised on tööandja kohustused töökeskkonna riskianalüüsi ja dokumentatsiooni haldamisel
 • teab, millistele nõuetele peavad dokumendid vastama seaduse järgi
 • teab, millised töötervishoiu – ja tööohutusalased dokumendid peavad igas ettevõttes/asutuses olemas olema ja kuidas dokumente seaduste ning regulatsioonidega vastavuses hoida

Jaanika Jelistratov käsitleb veebiseminaril järgnevaid teemasid:

 • tööandja kohustused ja milleks on üldse vajalik töötervishoiu ja tööohutusega tegeleda
 • töökeskkonna riskianalüüs ja dokumentatsiooni korrashoid, vormistamine ja haldamine
 • ohutusjuhendid ja nende vormistamine ning haldamine
 • sisekontroll ja dokumentide ning protsesside järelvalve
 • tervisekontroll ja dokumentatsioon
 • töökeskkonna korraldus ja dokumenteerimine
 • esmaabi korraldus ja dokumenteerimine
 • töötajate juhendamine ja juhendite koostamine
 • isikukaitsevahendite registreerimine ja dokumenteerimine
 • tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine
 • dokumentatsiooni digitaliseerimine


Koolitaja


Jaanika Jelistratov
Jaanika Jelistratov

Jaanika Jelistratov on tegelenud töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas 9 aastat, sealhulgas suurema osa ajast olnud seotud ettevõttega Riskianalüüs OÜ, kus nad aitasid organisatsioonidel töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid kooskõlla viia, koostades vajalikke dokumentatsioone ning viies läbi koolitusi. Täna tegeleb Jaanika sama valdkonna digitaliseerimisega ehk VITS platvormi arendamisega, mille eesmärk on töötervishoidu ja tööohutust online keskkonnas kiiremini ja lihtsamalt ära korraldada.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!