Töö ümberkorraldamise juriidilised aspektid. Kuidas vältida ebavõrdset kohtlemist ja töökiusu Covid pandeemia ajal

Täname huvi eest Addenda 24/7 veebiseminari vastu!

Veebiseminar on salvestatud 8. aprillil 2021.

Peale veebiseminarile registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate seminari salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Veebiseminari läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on veebiseminari läbimine täies mahus ning arve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebiseminari läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koroonaviiruse leviku ägenemine jätab piirangud kehtima veel pikaks ajaks. See paneb omakorda töösuhted taas proovile ning nii tööandjaid kui ka töötajaid ületama töökorralduse väljakutseid ning leidma ja kasutusele võtma meetmeid, mis võimaldavad töötamise jätkamist liigseid riske võtmata ja kulusid tekitamata. Töölepingu muutmine ja töötajate kodukontorisse saatmine on aga kaasa toonud töövaidluskomisjoni ja kohtutesse mitmeid diskrimineerimisele ja töökiusele viitavaid kaasusi. Lisaks sellele on juba mõnda aega räägitud kaugtööst kui vaimse tervise terroristist. Uus küsimusi tekitav temaatika on töö- ja pereelu ühildamine.

Millised töölepingu seadusest sätted, mis seni märkamata, pakuvad efektiivseid lahendusi probleemirägastikule töösuhetes?

Veebiseminari eesmärk on anda organisatsiooni juhtidele, töökeskkonna spetsialistidele, personalijuhtidele ning teistele spetsialistidele teadmisi töösuhete korraldusest koroonaviiruse leviku tingimustes.

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

  • oskab minimeerida koroonaviiruse ja teiste nakkushaiguste leviku võimalusi töökohal
  • tunneb meetmeid, millega minimeerida psühosotsiaalsete ohutegurite mõju
  • omab ülevaadet aktuaalsest juriidikast ja kohtupraktikast, mis reguleerib töösuhteid koroonakriisi tingimustes, sh diskrimineerimist ja töökiusu.

Jaanika Reilik-Bakhoff käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

  • Tööandja õigused ja kohustused töökorralduses COVID-19 ja teiste nakkushaiguste leviku tõkestamisel.
  • Töötaja õigused ja kohustused töökorralduses COVID-19 ja teiste nakkushaiguste leviku tõkestamisel.
  • Riskianalüüs. Psühosotsiaalsete ohutegurite määratlemine.
  • Uus riskianalüüsi töövahend ja sellega seotud muudatused tööandja kohustustes.
  • ebavõrdne kohtlemine ja töökius
  • peamised vead, mida töösuhete muutmisel ja lõpetamisel vältida
  • Töö- ja pereelu ühildamise toetamine tööandja poolt


Koolitaja


Jaanika Reilik-Bakhoff
Jaanika Reilik-Bakhoff

advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!