1zydoagiqpm9lxjdoqf4

Riigihankeleping ja uus andmekaitsemäärus

Liquid error: internal

Osalen seminaril

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Isikuandmete kaitse üldmääruse ehk GDPR-i kohalduma hakkamine alates 25. maist mõjutab ka riigihangete maailma. Juhul, kui hankelepingu esemeks on teenused, mille osutamise raames töödeldakse isikuandmeid, on vajalik hankelepingu täiendamine GDPR-s nõutud vastutava ja volitatud töötleja omavaheliste kohustustega või vastavasisulise andmetöötluse lepingu sõlmimine hankelepingu lisana. Oma ettekandes räägib Sorainen advokaadibüroo advokaat Tea Kookmaa nendest kohustustest täpsemalt ja annab soovitusi selleks, kuidas käituda nii pakkuja kui ka hankija poolel.

Teemad:

  • isikuandmete vastutav ja volitatud töötleja hankelepingu kontekstis
  • volitatud töötleja kohustused GDPR-i järgi (art 28 lg 3)
  • andmetöötluse leping (data processing agreement)
  • hankelepingu täiendamine GDPR-s ettenähtud kohustustega juhul, kui hankija on riigihanke alusdokumentides ette näinud hankelepingu täiendamise GDPR-i järgi
  • mida teha, kui hankija ei ole riigihanke alusdokumentides näinud ette võimalust hankelepingu täiendamiseks GDPR-s ettenähtud kohustustega
  • hankelepingu täiendamine GDPR-i järgi ja hankelepingu muutmise regulatsioon riigihangete seaduses


Koolitaja


Tea Kookmaa
Tea Kookmaa

Tea Kookmaa spetsialiseerub kaubandus- ja vahendus-, infotehnoloogia- ja andmekaitse- ning telekommunikatsiooniõigusele, samuti riigihangetele. Tea nõustab kliente isikuandmete kaitse, tarbijakaitse, reklaamiõiguse, ravimiõiguse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete ja hasartmänguseaduse asjus ning ka muudes valdkondades. Muu hulgas aitab ta klientidel tagada isikuandmete kaitse nõuete täitmist ning valmistuda isikuandmete kaitse üldmääruse ehk GDPR-i rakendamiseks. Tea on teinud andmekaitseõiguse teemal mitmeid ettekandeid ja seminare. Ta osaleb lektorina ka andmekaitseametnike (DPO-de) ettevalmistuskoolitustel. Tea on õppinud vahetusüliõpilasena Göttingeni Ülikoolis Saksamaal. Lisaks on ta täiendanud end Viini Ülikooli ja ELSA korraldatud suveülikoolis vaidluste lahendamise valdkonnas. Oma magistritöös analüüsis Tea, kuidas sisetehinguga võib kaasneda ebaseaduslik riigiabi. Enne Soraineniga liitumist tegeles Tea kohtuvaidluste lahendamisega ühes teises advokaadibüroos. Õpingute ajal oli Tea aktiivne liige Euroopa suurimas juuratudengite erialaseltsis European Law Students’ Association (ELSA).


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!