Riskide maandamine asutuste andmekogude ja arhiivide üleandmisel

Osalen seminaril

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Asutuste (näiteks kohalike omavalitsuste) liitmisel on sageli vaja andmeid ühest infosüsteemist teise üle kanda. Sel puhul tuleb arvestada mitmete riskidega, et ei tekiks andmete kadu või tundlike andmete leket. Ka hiljuti jõustunud määrus "Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused" sätestab, et hiljemalt 1. juuliks 2018 peab igal avaliku sektori asutusel olema terviklik ülevaade oma põhiülesannete täitmise käigus tekkivast teabest, sealhulgas andmebaasidest ja neis sisalduvatest andmetest. Seminaril räägime, kuidas vältida riske andmekogude ja paberarhiivi üleandmisel.

Teemad:

  • kuidas vältida andmekadu andmekogude liitmisel
  • mida teha, et andmekogudest ei lekiks tundlikke andmeid
  • kuidas tagada, et asutusel oleks terviklik ülevaade andmekogudest ja neis sisalduvatest andmetest
  • andmekogude kajastamine dokumentide loetelus. Kuidas määrata andmekogude ja andmete säilitustähtaegu
  • riskide vältimisest paberarhiivi üleandmisel


Koolitaja


Maila Kukk
Maila Kukk

Maila Kukk on pikaajalise dokumendi- ja arhiivihalduse alase töökogemusega nii avalikus kui ka erasektoris. Ta on läbi viinud praktilise suunitlusega erialaseid seminare ja sisekoolitusi alates 2006. aastast. Maila Kukk on lõpetanud Tallinna Ülikooli dokumendihalduse eriala magistriõppe, osaleb juhatuse liikmena Eesti Arhivaaride Ühingu töös. Välja andnud raamatu "Praktiline dokumendihaldus" (2016), avaldanud artikleid arhiivitöö teemal Äripäeva ajakirjas "Raamatupidamise praktik".


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!