Käibemaksumuudatused 2021

Veebikoolitus on salvestatud 12. novembril 2020.

Veebikoolituse eesmärk on selgitada e-kaubanduse ehk kaupade kaugmüügi ja e-teenuste maksustamise olulisi muudatusi ning antakse ülevaade ees ootavatest teistest muudatustest, sealhulgas tasumata arvete käibemaksu korrigeerimisest ning teenuste käibemaksuga maksustamise uuest erikorrast, kui teenuse käive tekib teises liikmesriigis ja teenus osutatakse mittekäibemaksukohustuslasele. Veebiseminari läbinu oskab praktikas rakendada maksumuudatusi ja vältida vigu!

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

 • oskab paremini aru saada e-kaubanduse eripäradest
 • oskab vältida vigu e-kaubanduse maksustamisel
 • teab, mida arvestada teenuste käibemaksuga maksustamise erikorra rakendamisel
 • teab elektrooniliste teenuste maksustamise eripärasid ja muudatusi
 • teab kuidas korrigeerida tasumata arvete käibemaksu


Tõnis Jakob käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

 • kaupade kaugmüügi uus kord
 • ühendusesisene kaugmüük
 • internetipõhise kauplemiskoha kaudu kaugmüük
 • imporditud kaupade kaugmüük
 • registreerimiskohustus, kaugmüügi käibe tekkimise koht ja kaugmüügi uus piirmäär
 • teenuste, mille käive tekib teises liikmesriigis, osutamise erikord
 • tasumata arvete käibemaksu korrigeerimine

NB! Veebiseminari läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on veebiseminari läbimine täies mahus ning arve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebiseminari läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Koolitaja


Tõnis Jakob
Tõnis Jakob

Tõnis Jakob on Marisett juhataja ja juhtiv maksukonsultant ning vandeaudiitor. Tõnis Jakob on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1974. aastal kiitusega ning on töötanud Võru Rajooni TK Rahandusosakonna juhatajana (1975 – 1982), Rahandusministeeriumi Riigitulude Valitsuse juhatajana (1982 – 1990), Maksuameti peadirektori asetäitjana (1990 – 1994), Ernst & Young juhtiva maksukonsultandina ja audiitorina (1994 – 2010) ning KPMG-s juhtiva maksukonsultandina (2010 – 2011) enne OÜ-s Marisett tööle asumist. Tõnis Jakob on osalenud lektorina mitmetel raamatupidamise ja maksustamise teemalistel avalikel koolitustel ja seminaridel ning on olnud ülikoolides maksustamise õppejõud. Ta on vannutatud audiitor alates 1994. aastast ning olnud 1994 – 2008.a. Eesti Audiitorkogu juhatuse liige. Tal on laialdane kogemus nii Eesti siseses kui rahvusvahelises maksunõustamises ja maksude planeerimisel erinevate tehingute osas. Tal on pikaajaline kogemus maksuarvestuse nõustamisel ja maksuauditis.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!