Dokumendihalduse õiguskeskkonna muudatused: arhiivieeskiri ja määruse „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ kavandatavad muudatused

Räägime dokumendihalduse ja arhiivinduse korraldust reguleerivate õigusaktide muudatustest ning nende rakendamisest.
Veebiseminari tulemusel omab iga osaleja ülevaadet arhiivieeskirja muudatustest, sh
 • arhiivivormingute muudatused
 • dokumentide hävitamist puudutavad muudatused
 • digitaalset arhiivihaldust ja andmeid puudutavad muudatused.
Lisaks tunneb osaleja muudatusi ka määruses „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“
 • teenuste osutamise kanalid
 • andmehalduse nõuded ja tingimused
 • andmekirjelduse koostamine
 • andmete elukäiguhaldus.

Maila Kukk räägib dokumendihalduse ja arhiivinduse õigusaktide olulistest muudatustest ning nende rakendamisest.

 • Arhiivieeskirja olulisemad muudatused (19.06.2020 reaktsioon):
  • arhiivipüsivate vormingute uus soovituslik loetelu (lisa 1)
  • dokumentide liigitusskeemi alased muudatused
  • dokumentide hävitamist puudutavad muudatused
  • digitaalarhivaalide üleandmist puudutavad muudatused
 • Kavandatavad muudatused määruses „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“


Koolitaja


Maila Kukk
Maila Kukk

Maila Kukk on pikaajalise dokumendi- ja arhiivihalduse alase töökogemusega nii avalikus kui ka erasektoris. Ta on läbi viinud praktilise suunitlusega erialaseid seminare ja sisekoolitusi alates 2006. aastast. Maila Kukk on lõpetanud Tallinna Ülikooli dokumendihalduse eriala magistriõppe, osaleb juhatuse liikmena Eesti Arhivaaride Ühingu töös. Välja andnud raamatu "Praktiline dokumendihaldus" (2016), avaldanud artikleid arhiivitöö teemal Äripäeva ajakirjas "Raamatupidamise praktik".


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!