BIMi rakendamine – kuidas mudelid ehitusprotsessis enda kasuks tööle panna?

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Koolitus on salvestatud 15. detsembril 2020.
Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e- akadeemiasse. E-akadeemias saate koolituse salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 2,6 TP (inseneri täiendõppe punkti). Kava on hinnatud EELi kutsekomisjoni poolt.

Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebikoolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Kõik räägivad BIMist ja mudelite kasutamisest ehituses ning osades projektides on see juba nõutav eeltingimus, aga Sina oled seni otsustanud truuks jääda oma tavapärasele protsessile? Nüüd on viimane aeg oma konkurentsivõimet tõsta!

BIM ehk ehitusinfo modelleerimine on kaasaegne ehituses kasutatav meetod, mis seob ehitatava hoone ühtsesse 3D keskkonda ning võimaldab selle baasil erinevatel osapooltel ühtse meeskonnana tegutseda alates hoone planeerimisest ja projekteerimisest kuni ehituse ning halduseni välja.

Mudelprojekteerimisel on potentsiaali luua väärtust igas ehitise elukaare etapis, aga kõige suurem kasu on sellel siis, kui erinevad osapooled seda enda kasuks tööle oskavad panna – seetõttu on väga oluline, et BIMi teadlikkus ning baasoskused on kõigil osapooltel olemas. Oskuslik mudelite käsitlemine aitab parandada koostööd projekteerimise ning ehituse ajal ning võimaldab muuta mitmed tööprotsessid efektiivsemaks

Koolituse eesmärk on anda ülevaade mudelprojekteerimisest ning selle rakendusvõimalustest läbi praktiliste näidete. Koolituselt saab ülevaate kuidas on BIM viimastel aastatel Eestis arenenud, milline on olukord täna ning kuhu liigume lähitulevikus.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab, mis on BIM ning oskab leida praktilisi kasutusvõimalusi oma igapäeva töös
  • mõistab, milline on tänane mudelprojekteerimise seis Eestis ning millised on lähiaastate trendid
  • saab aru, mida tähendab IFC formaat ning on kursis kõige olulisemate tarkvaradega
  • oskab defineerida kõige olulisemad otsusekohad ehitusprotsessis, et BIMist maksimaalset kasu saada

Miina Karafin käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

  • mis on BIM ja millised on selle kasutusvõimalused praktikas
  • BIM-alased arengusuunad Eestis lähitulevikus
  • millised on kõige olulisemad tarkvarad; mis on IFC formaat?
  • kõige olulisemad õppetunnid, et BIM projekt õnnestuks


Koolitaja


Miina Karafin
Miina Karafin

Miina Karafin on Nordecon AS arendusjuht, kelle igapäeva tööks on BIMi ja teiste digitaalehituse lahenduste rakendamine nii ettevalmistuse kui ka platsimeeskondade seas. Miina puutub igapäevaselt kokku nii tellijate soovide ja nõuete kui ka projekteerijate oskustega, mis annavad hea ülevaate turutendentsidest.

Pärast TTÜ ehitusteaduskonna lõpetamist veetis Miina aasta Ameerikas, ehitusettevõttes Skanska, kus tal oli ainulaadne võimalus õppida oma ala parimatelt spetsialistidelt. Miina on BIMsummit Estonia konverentsi peakorraldaja ning Digitaalehituse klastri juhatuse liige, keskendudes BIM kompetentside kasvule Eestis.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!